Politika poštene upotrebe

“Skrati!” (web servis na adresi http://sk.in.rs/ i specifičnim pod-domenima, u vlasništvu Milana Kragujevića, u daljem tekstu “SK.IN.RS”, “Skrati!” i “Servis”) je besplatan servis kreiran kako bi olakšao deljenje dugačkih adresa. Servis je dozvoljeno koristiti samo za stvarne adrese koje ne krše Zakone Republike Srbije. Korišćenje servisa za spamovanje ili bilo koju drugu nelegalnu delatnost je zabranjeno. Ovaj servis se nudi na korišćenje bez ikakvih garancija.

Vrste zabranjenog sadržaja

Spam, malware, i phishing

Molimo Vas da ne koristite Skrati kako biste usmeravali korisnike ka sajtovima koji sadrže spam i zlonameran softver. Spam sajtovi su sajtovi koji se sastoje od sadržaja niskog kvaliteta, koji su stvoreni isključivo radi prikaza reklama ili sadrže provereno netačne tvrdnje. Sajtovi sa zlonamernim softverom uključuju sajtove koji sadrže bilo kakav softver ili sadržaj koji može da spreči normalan rad računarskih mreža, servera, aplikativnog softvera ili bilo kojeg drugog dela infrastrukture Skrati ili korisnika servisa.

Nemojte koristiti Skrati za skraćivanje:

  • Adresa koje vode direktno do izvršnih datoteka (kao što su .apk, .dmg, .exe, .zip, itd.) ili stranica koje izazivaju automatsko preuzimanje takvih datoteka;
  • Adresa koje vode ka IP adresama;
  • Adresa koje vode ka drugim servisima za skraćivanje adresa (npr. bit.ly, t.co, goo.gl, itd.) ili ka drugim Skrati! ili partnerskim (npr. http://jz.rs) linkovima;
  • Adresa koje vode ka phishing sajtovima. Phishing sajtovi su oni sajtovi koji sadrže lažne stranice nekih veb servisa i čija je namena prikupljanje privatnih podataka korisnika drugih veb servisa, uključujući ali ne ograničeno na: lozinke, finansijske podatke, lične podatke kao što su JMBG, broj lične karte, adresa, broj telefona, kao i sve ostale podatke koji se smatraju tajnim ili mogu lično identifikovati osobu.

Ukoliko ste naišli na adresu za koju smatrate da krši neko od ovih pravila, molimo Vas da bez odlaganja prijavite zloupotrebu!

Eksploatacija dece

Strogo je zabranjeno skraćivati linkove koji direktno ili indirektno vode ka sadržajima koji se mogu interpretirati kao eksploatacija dece. Ovo uključuje svaku vrstu seksualnog prikaza lica ispod 18 godina, uključujući fotografije, crteže, 3D animacije, eksplicitne tekstualne opise ili eksplicitne audio zapise. Zabranjeno je skraćivati i linkove koji sadrže linkove koji vode ka navedenim zabranjenim sadržajima.

U slučaju zloupotrebe navedene vrste, sadržaj će bez odlaganja biti prosleđen Posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, zajedno sa svim prikupljenim podacima o korisniku koji je skratio link i korisnicima koji su posećivali link, u skladu sa pravnim osnovom postupanja u skladu zakonskom regulativom Republike Srbije, kao što je definisano Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko ste naišli na adresu za koju smatrate da krši neko od ovih pravila, molimo Vas da bez odlaganja prijavite zloupotrebu!

Lični i poverljivi podaci

Zabranjeno je skraćivati linkove ka sajtovima ili stranicama koje objavljuju lične i poverljive podatke fizičkih lica, kao što su finansijski podaci, lozinke, brojevi identifikacionih dokumenata, zdravstvene informacije, privatne fotografije, kao i sve ostale informacije koje nisu saglasno objavljene i mogu se interpretirati kao poverljive ili tajne. Ovo ne uključuje informacije koje su javno dostupne u skladu sa zakonskom regulativom ili koje je fizičko lice svojevoljno i saglasno objavilo. Informacije koje su saglasno objavljene od strane državnih organa i ovlašćenih lica se ne smatraju poverljivim.

Zabranjeno je skraćivati linkove ka sajtovima ili stranicama koje objavljuju poverljive podatke pravnih lica, kao što su finansijski podaci, informacije o zaposlenima, lozinke, interni izveštaji, dokumenta, prezentacije, intelektualna svojina, i sav drugi materijal koji nije saglasno objavljen i može se interpretirati kao poverljiv ili tajan. Ovo ne uključuje informacije koje su javno dostupne u skladu sa zakonskom regulativom ili koje je pravno lice svojevoljno i saglasno objavilo. Informacije koje su saglasno objavljene od strane državnih organa i ovlašćenih lica se ne smatraju poverljivim.

Ukoliko ste naišli na adresu za koju smatrate da krši neko od ovih pravila, molimo Vas da bez odlaganja prijavite zloupotrebu!

Nasilje i ekstermistički sadržaj

Zabranjeno je skraćivati linkove ka sajtovima ili stranicama koje regrutuju ljude, promovišu ili prikupljaju novac za terorističke organizacije, ili sadrže ekstremni ili odvratni prikaz nasilja, kao i bilo koji sadržaj čiji je cilj promocija ili glorifikovanje nasilja ili nanošenje psihičkog bola, nemira i/ili patnje prikazom neukusnog, odvratnog ili nasilnog sadržaja.

Ukoliko ste naišli na adresu za koju smatrate da krši neko od ovih pravila, molimo Vas da bez odlaganja prijavite zloupotrebu!

Poslednja izmena: 17.04.2021.